Toimikunnat

Tutustu Toimikuntien toimintaan

Reservipiirien toiminta kiteytyy toimikuntiin. Toimikunnat suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat yhteisesti sovittuja tapahtumia, koulutuksia ja tilaisuuksia. Piireilla on niin omia kuin yhteisiä toimikuntia, mutta toimintaa toteutetaan silti tiiviissä yhteistyössä piiri- ja yhdistysrajojen yli. Tutustu toimikuntiin alla olevilta sivuilta!

Tulitoimikunta

Tulitoimikunta vastaa reservipiirien ampumatoiminnasta ja kilpailujen järjestämisestä.

PÄIVITYS KÄYNNISSÄ

Tulitoimikunta

Naistoimikunta

Toimikunnan päätehtävä on erityisesti nuorille ja naisille suunnatun toiminnan kehittäminen ja koordinointi.

Naistoimikunta

Liiketoimikunta

Liiketoimikunta vastaa yhteisesti piirien liikuntatapahtumien järjestämisestä ja koordinoinnista.

Liiketoimikunta

Palkitsemis-toimikunta

Palkitsemistoimikunta käsittelee yhdistysten ansiomitaliesitykset ja valmistelee piirihallitukselle esitykset palkitsemisista ja muistamisista.

Palkitsemistoimikunta

Aliupseeriperinne-toimikunta

Toimikunnan tarkoituksena on pitää yllä aliupseeriperinnettä tuleville sukupolville esitelmien ja kirjallisen materiaalin
muodossa.

PÄIVITYS KÄYNNISSÄ

Aliupseeriperinnetoimikunta

Yhteistyötoimikunta

Yhteistoimintatoimikunta valmistee mm. piirihallitusten kokoukset, eri
tapahtumien järjestelyt sekä käsittelee kulukorvausanomukset.

Yhteistyötoimikunta