Reserviläistoiminta Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry ja Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry toimivat reserviupseerikerhojen ja reserviläisyhdistysten sekä reservin aliupseeriyhdistysten yhteistyöorganisaationa, tehtävänään kehittää maanpuolustusedellytyksiä jäsenyhdistyksissä, edistämällä koulutusta ja kenttäkelpoisuutta.

Pohjois-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry on molempien piirien hallinnoima yhdistys, jonka kautta hoidetaan piirilehtenä toimivan Karjalan Pojat -lehden toimittaminen sekä karjalanpojat.fi -verkkojulkaisun tuottaminen.

Karjalan Poikien Kilta ry on Pohjois-Karjalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kattojärjestö. Kilta vastaa kiltapiiriä ja se kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen Liittoon.

Reserviläisliitto

Reserviläisliitto on Suomen suurin vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestö, jonka kautta pääset mukaan mm. monipuoliseen ampumatoimintaan.

Tutustu Reserviläisliiton toimintaan

Reserviupseeriliitto

Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö.           

Tutustu Reserviupseeriliiton toimintaan

Reserviläisurheiluliitto

Reserviläisurheiluliiton keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja tarjoamalla monipuolista reserviläisliikuntaa.

Tutustu Reserviläisurheiluliiton toimintaan

Maanpuolustuskoulutus MPK

MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja, joka tarjoaa monipuolista kokonaisturvallisuuskoulutusta niin reserviläisille kuin jokaiselle kansalaiselle.

Tutustu MPK:n toimintaan

Karjalan Poikien Kilta

Karjalan Poikien Kilta ry on Pohjois-Karjalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kattojärjestö. Kilta vastaa kiltapiiriä ja se kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen Liittoon.

Tutustu Killan toimintaan

Sotien 1939–1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistys

Sotien 1939–1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistys huolehtii sotaperinnön vaalimisesta koko maakunnan alueella perinneaikakauteen siirryttäessä.

Tutustu perinnetoimintaan

Karjalan Pojat kiittää kaikkia tukijoitaan!

Broman Group

OP