Sirpale lehdet 1980-1989

Sirpaleet

Liperin Ylämyllyn varuskunnassa, Paloaukealla toimineen Pohjois-Karjalan Patteriston ja Pohjois-Karjalan Tykistökilta ry:n yhteistyönä julkaistiin vuodesta 1980 alkaen Sirpale-lehteä. Lehti ilmestyi 30 - 40 -sivuisena vuosina 1980 -1989 keskimäärin kolme numeroa vuodessa.

Lehtien sisällössä kuvataan Patteriston historiaa ja toimintaa, vuotuisia tapahtumia, esitellään patteriston kummikuntia, killan ja tykkimiestoimikunnan toimintaa sekä yhteistyömuotoja eri tahojen, mm. reserviläisjärjestöjen ja lähialueen elinkeinoelämän kanssa. Useissa lehden numeroissa käsitellään myös yleiseen maanpuolustukseen liittyviä asioita sekä luodaan katsauksia muiden Pohjoismaiden puolustus- ja koulutusjärjestelmiin. Samalla lehti oli myös aliupseerikoulun kurssijulkaisu ja lehden päätoimittajana toimi koulun johtaja

 

Pohjois-Karjalan Tykistökilta ry perustettiin1964. Kilta vaalii edelleen Ylämyllyllä, Paloaukealle vuonna 1963 perustetun, viimeisen alueella toimineen tykistöjoukko-osaston, Pohjois-Karjalan Patteriston ja sen perinnejoukko-osastojen, talvisodan 12. Divisioonan ja jatkosodan 7.Divisioonan tykistön perinteitä. Killan toiminnan tarkoituksena on mm. vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja pohjoiskarjalaiseen tykistöön liittyvien perinteiden vaaliminen, taltioida perinneaineistoa ja julkaisuja.

Killan ja Pohjois-Karjalan Patteriston eräs merkittävimmistä yhteishankkeista oli, Kollaa - Kalpa - tykistömuistomerkki, joka sai vuonna 1975 nimekseen Sirpale-patsas. Muistomerkki seisoo edelleen vankalla jalustallaan Paloaukealla ja kertoo:

Tämä muistomerkki on omistettu pohjoiskarjalaisille tykistöperinteille ja eri aselajien keskinäiselle hyvälle yhteistyölle ja uupumattomalle tahdolle. Sirpale”.

 

Vanhojen julkaisujen, mukaan lukien myös tämä Sirpale-lehtien toteutettu digitalisointi, tallennustyö mahdollistaa ja helpottaa lehdistä ja lähihistoriasta kiinnostuneiden mahdollisuuksia tutkia myös tätä lähdeaineistoa vapaasti.

Sirpale lehdet 1989-1986

Sirpale lehdet 1985-1983

Sirpale lehdet 1982-1980