Liperin Reserviupseerit

LIPERIN RESERVIUPSEERIT RY

PERINTEITÄ VAALIEN!

Liperin Reserviupseerit ry on Suomen Reserviupseeriliittoon ja Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiriin kuuluva maanpuolustusjärjestö. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, maastotoiminta, urheilu- ja liikunta sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ.

PERUSTIEDOT:

Yhdistys perustettu: 1968 (YTJ)

Jäsenmäärä: ~40

Jäsenmaksu: 49€ (2023)

 

Puheenjohtaja: Pertti Nylund

puh. 040 069 2319

pertti.nylund@me.com

 

Sihteeri: Mika Tukiainen

puh. 040 719 6190

mika.tukiainen @ gmail.com

 

Liperin Reserviupseerit ry

Pahakalanmutka 4 A

83430 KÄSÄMÄ

Liperin Reserviupseerit ja Reserviläiset ovat pitkään tehneet hyvää yhteistyötä. Viime vuosina yhteistyötä on lisätty entisestään ja nykyään toiminta tapahtuu YT-hengessä sääntömääräisistä kokouksista lähtien, halki vuoden. Toimintasuunnitelman teko on tärkeä osa tulevaa toimintavuotta, jossa sovitaan vetovastuu kussakin tapahtumassa, talkoot ja toiminta tapahtuu kuitenkin yhteistuumin ja ennen kaikkea hyvässä hengessä.

Koska jäseniä Liperin yhdistyksissä on yhteensä yli 200 henkeä, saamme useimmiten toimintaan tapahtumasta riippumatta hyvin osallistujia ja eri alojen osaajia löytyy hyvällä todennäköisyydellä. Jäsenmäärämme on viime vuosina kasvaneet, erityisesti reserviläisten.

Pidämme yhteistyötä tärkeänä toisten Pohjois-Karjalan reserviläis- ja reserviupseeriyhdistysten kanssa. Ammuntakilpailuja pidetään erityisesti outokumpulaisten, polvijärveläisten, kontiolahtelaisten, rääkkyläläisten ja joensuulaisten kanssa. Reserviläisammunta ja Sovellettu reserviläisammunta SRA, ovat merkittävä osa toimintaamme ja meillä onkin siihen hyvät tilat Roukalahden ampumaradalla, erityisesti pistooliradan suhteen. Kuluneena kesänä radalla tehtiin yhdessä Liperin riistanhoitoyhdistyksen kanssa maansiirtotöitä ja sähköistyksen parantamiseksi merkittävä satsaus.