Outokummun Reserviläiset ry

Outokummun Reserviläiset

Outokummun Reserviläiset ry on yksi Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin suurimmista ampumatoiminnan organisoijista. Yhdistyksemme käytössä on yksi maakunnan parhaista ampumaradoista, jonka johdosta järjestämme runsaasti ampumakilpailuja ja -harjoituksia sekä jäsenistöllemme että myös piirinlaajuisesti. Olemme myös aktiivisia erilaisten maanpuolustustapahtumien järjestämisessä.

Perustiedot:

Perustettu: 15.2.1955
Jäsenmäärä: 100
Jäsenmaksu 44 € (2024)

Puheenjohtaja Pekka Martikainen
puh. 0500 647 301

Varapuheenjohtaja Heikki Lukkari
puh. 050 370 8649

Johtokunnan jäsen Joonas Hartikainen
puh. 045 325 6720

Johtokunnan jäsen Kauko Laakkonen
puh. 040 583 8360

Johtokunnan jäsen Harri Pippola
puh. 0400 725 126

Johtokunnan jäsen Erkki Räsänen
puh. 050 5811 338

Johtokunnan jäsen Jarno Verso
puh. 040 776 2967

Johtokunnan jäsen Jaakko Ratilainen
puh. 040 534 5967

Jäsenehdot:

Outokummun Reserviläiset ry:n jäseneksi voivat hakea kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset.

 

Toiminta:

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Outokummun Reserviupseerit ry:n kanssa. Yhdistysten toiminta painottuu sotilaallisten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien ylläpitämiseen. Erilaisiin harjoituksiin ja yhdistys-, piiri- sekä liittotason kilpailuihin osallistutaan niin kilpailijoina tai järjestäjinä. Ammuntaurheilulla on aina ollut voimakas osuus yhdistyksen toiminnassa.

Jäsenistössä erityisen suosittuja ovat olleet erilaiset sotilaallisia aiheita käsittelevät esitelmätilaisuudet sekä varuskuntavierailut. Tuemme myös sotainvalidien ja veteraanien toimintaa osallistumalla erilaisiin keräyksiin, tekemällä talkootöitä ja toteuttamalla lippu- ja kunniavartiot Kuusjärven sankaripatsaalla.

Ampumatoiminta on Outokummun yhdistyksissä erityisen suosittua. Vilkkaan ampumatoiminnan takana ovat monipuolinen asekalusto ja hyvät suorituspaikat. Outokummun reserviläisyhdistykset tarjoavat ampumatoiminnasta kiinnostuneille jäsenilleen ja uusille tulijoille maakunnan parhaat suorituspaikat niin kesällä kuin talvella monipuolisella omalla arsenaalilla. Meidän kauttamme pääsee halutessaan kiinni ampumaurheiluun ja kattaviin reserviläisammuntoihin. Yhdistyksellä on käytettävissä kaksi pienoispistoolia, kaksi palveluspistoolia, kolme reserviläiskivääriä ja pumppuhaulikko. Harjoituspaikkoina toimivat kesäisin Salmijärven rata Kaavintien varressa ja talvella nuorisotalo Servon alakerrassa.

 

Seuraa yhdistyksen toimintaa:

Kotisivut: http://okures.fi
Tapahtumakalenteri: http://outokummun-reservilaiset.reservilaisliitto.fi
Facebook: http://www.facebook.com/outokummunreservilaiset

Historiaa:

Kaivoksen kainalossa ja maakunnallista vaikutusta

Vuonna 1954 kahdeksan rohkeaa outokumpulaista kokoontui, tarkoituksena aikaan saada reserviläisyhdistys. Reservinaliupseeriyhdistyksen perustaminen oli ensimmäisen kerran esillä 5.12.1954, jolloin Vilho Pasasen koolle kutsuma kokous päätti perustaa toimikunnan laatimaan yhdistyksen sääntöjä.30.1.1955 kutsuttiin yhdistyksen perustava kokous koolle ja päätettiin perustaa, silloiselta nimeltään Kuusjärven Reservinaliupseerit ry. Sääntöjen mukaan ”yhdistys toimisi paikkakunnan reservin aliupseerien yhdyssiteenä ja huolehtisi erilaisten kilpailujen ja liikuntamuotojen avulla jäsentensä fyysisestä kunnosta sekä harjoittaisi vapaaehtoista maanpuolustustyötä.”

Yhdistyksen perustajajäseninä ja perustamisasiakirjan allekirjoittajina olivat Vilho Pasanen, Vilho Pulli ja Heimo Mustonen. Ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Toimi Kinnunen, varapuheenjohtajaksi Osmo Rinta sekä muiksi jäseniksi Vilho Pasanen, Heimo Mustonen, Yrjö Kuosmanen, Eino Soininen ja Martti Virrantalo.

Huomionarvoista on, että Kuusjärven Reservinaliupseerit ry perustettiin toisena paikallisyhdistyksenä Pohjois-Karjalassa. Huomionarvoista on, että Reservin Aliupseerien Pohjois-Karjalan piiri perustettiin toisena Suomessa, kokoonkutsujana vääpeli Veikko Metsälä Kuusjärveltä. Pohjois-Karjalan piirin perustavassa kokouksessa oli paikalla 17 sodan käynyttä miestä ja näistä kuusi oli Kuusjärven miehiä.

Huomionarvoista on myös, että Kuusjärven Reservinaliupseerit ry oli perustamassa valtakunnallista Reservinaliupseerien liittoa, nykyisin Reserviläisliitto.

 

Ammuntaurheilusta veteraanityöhön, liikuntatapahtumista tansseihin

Toiminta on painottunut sotilaallisten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien yllä pitämiseksi. On osallistuttu joko kilpailijoina tai järjestäjinä erilaisiin harjoituksiin ja yhdistys-, piiri- sekä liittotason kilpailuihin. Reserviläisurheiluliiton syys- ja talvikilpailuihin osallistuttiin innokkaasti 1950–1970-luvuilla. Ammuntaurheilulla on aina ollut voimakas osuus yhdistyksen toiminnassa. Yhdistys omisti aikaisemmin osuuden Seurojentalo ry:stä, jossa oli paikkakunnan ainoa ammunnan sisärata.

Suosittuja ovat olleet erilaiset sotilaallisia aiheita käsittelevät esitelmätilaisuudet sekä varuskunta vierailut. Puolustusvoimien rakenneuudistuksessa ovat vierailukohteet nyt harventuneet ja siirtyneet pitempien matkojen päähän. Lippu- ja kunniavartiot Kuusjärven sankaripatsaalla ovat kuuluneet yhdistyksen toimintaan koko sen toimintakauden aikana. Sotainvalidien ja veteraanien tukemiseksi osallistutaan edelleen erilaisin keräyksin ja talkootöin.

 

Ampumatoiminta:

Vilkkaan ampumatoiminnan takana monipuolinen asekalusto ja hyvät suorituspaikat!

Outokummun reserviläisyhdistykset tarjoavat ampumatoiminnasta kiinnostuneille jäsenilleen ja uusille tulijoille maakunnan parhaat suorituspaikat niin kesällä kuin talvella monipuolisella omalla asearsenaalilla.

Meidän kautta pääsee halutessaan kiinni ampumaurheiluun ja kattaviin reserviläisammuntoihin joko pelkästään omaksi iloksi ja ampumataidon ylläpitämiseksi maanpuolustuksen hyväksi. Yhdistyksen nimissä kilpaillaan myös runsaasti jäsenten välillä, Länsi-Karjalan, Outokumpu, Liperi ja Polvijärvi, reserviläisyhdistysten kesken sekä myös piiritasolla. Halukkaat voivat edetä aina SM-tasolla asti.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä käytettävissä kaksi pienoispistoolia 22 lr, kaksi palveluspistoolia 9 mm, kolme reserviläiskivääriä 223, 7,62 x 39, ja pumppuhaulikko.

Omiin pistoolilupiin vaaditaan kahden vuoden todistettu harrastusaika. Harrastuksen voi aloittaa reserviläisyhdistysten kalustolla ja harjoituksissa. Yhdistyksissä on kolme ampuma-asekouluttajaa: Kari Kalinen, Harri Pippola ja Jari Partanen, jotka voivat kirjoittaa niin sanottuja harrastustodistuksia.

Harjoituspaikat ovat kesällä Salmijärven rata Kaavintien varressa ja talvella nuorisotalo Servon alakerrassa Kummun kadun varrella.

Tiedostot