Reserviläispiirin piirihallitus

Reserviläispiirin piirihallitus 2024

Reserviläispiirin toimintaa ohjaa piirihallitus yhdessä piirin puheenjohtajien kanssa.

Piirihallituksen kokousta johtaa piirinpuheenjohtaja tai piirin varapuheenjohtaja. Piirihallitusten kokoukset pyritään pitämään yhdessä Reserviupseerien piirihallituksen kanssa.

Hallitus johtaa piirin toimintaa seuraamalla toiminnan suunnittelua ja toteutumista kokouksissaan. Piirihallitus vastaa toiminnastaan piirin yleisille kokouksille. Piirihallituksen jäsenten valinnasta kerrotaan piirin säännöissä, mutta yleisesti jokaisella piirin alueella toimivalla jäsenyhdistyksellä on vähintään yksi jäsenpaikka piirihallituksessa. Piirihallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai joku kokousedustajista.

PUHEENJOHTAJISTO

PIIRIN PUHEENJOHTAJA
Hannu Parviainen
puh. 050 436 3205
h1.parviainen@gmail.com

PIIRIN 1. VARAPUHEENJOHTAJA
Katariina Tuominen
puh. 0400 238 942
katariina_tuominen@hotmail.com

PIIRIN 2. VARAPUHEENJOHTAJA
Jesse Kallio
puh. 040 506 5950
jesse.kallio@gmail.com

PIIRIHALLITUKSEN JÄSENET
Piirihallitus muodostuu piirin jäsenyhdistyksien edustajista. Jäsenyhdistyksiä ovat kaikki reserviläispiiriin kuuluvat yhdistykset.

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRIN EDUSTUS

RESERVILÄISLIITTO RY

Liiton hallituksen jäsen ja valiokunnan varajäsen, Hannu Parviainen

Liiton hallituksen jäsen, Katariina Tuominen

KARJALANPOIKIEN KILTA

Hallituksen jäsen, Katariina Tuominen

P-K:N VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUKSEN YT-RYHMÄ

Jäsen, Hannu Parviainen ja piirien toiminnanjohtaja Kimmo Salo

P-K:N VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA

jäsen, Hannu P Martikainen

VAPEPA MAAKUNTATOIMIKUNTA

Jäsen, toiminnanjohtaja Kimmo Salo

NVL:N P-K:N ALUENEUVOTTELUKUNTA

Jäsen, Miia Rautiainen, varajäsen Päivi Eteläpää

NVL:N P-K:N ALUENEUVOTTELUKUNNAN VUOSI- JA SYYSKOKOUKSET

Varajäsen toiminnanjohtaja Kimmo Salo

TAISTELIJAN TALON JOHTOKUNTA

Jouni Mattila

Tiedostot