Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät

Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengelliset ja kulttuuripäivät

Maanpuolustustapahtumat

Tapahtuman ajankohta 15.9.2024
Tapahtuman sijainti Joensuu / Joensuu

Tarkentuu