Karjalan Pojat lehdet 70-luvulta

Karjalan Pojat -piirilehti lakkautetaan vuoden 1973 alusta

Uutinen Karjalan Pojat lehdessä 8/1972

KARJALAN POJAT -piirilehteä julkaisseet Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. ja Reservin Aliupseerien Pohjois-Karjalan piiri r.y. ovat pitemmän aikaa harkinneet piirilehden julkaisemisen lopettamista ja nyt siitä on tehty päätös. Karjalan Pojat -piirilehti siirtyy historiaan v. 1973 alusta lukien. Syynä tähän on lehden piireille tuottama taloudellinen tappio, johon ovat syinä olleet lehden painatus- ja postituskulujen vuotuinen kasvu sekä ilmoitustulojen ehtyminen. Kun lehti on jaettu ns. jäsenetuna ilmaiseksi kaikille perusyhdistyksen jäsenille, on postitus- ja painatuskulut pyritty kattamaan liikelaitoksilta saaduilla ilmoitustuloilla. Viime vuosina on ollut yhä vaikeampaa saada ilmoitustuloja, koska ilmoitusten mainosarvo on katsottu erittäin vähäiseksi. Ja niin on nyt sitten tultu sen tosiasian eteen, ettei piirilehti saa muodostua taloudelliskesi rasitteeksi piireille eikä painajaiseksi yhdistyksille, jotka ovat huolehtineet ilmoitushankinnasta.   

Karjalan Pojat 70-luvulta