15.03.2020

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry ja Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry ohjeistavat yhdistyksiä ja piirien toimikuntia kokousten ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä seuraavaa


Koronavirustilanteesta annettujen ohjeiden mukaisesti Pohjois-Karjalan reservipiiri kehottaa alueemme yhdistyksiä ja toimikunta seuraavasti:

Kehotus on voimassa heti ja jatkuu toistaiseksi. Seuraamme tilanteen kehitystä ja tiedotamme jatkosta myöhemmin.

Aluehallintoviranomaisten ja liittojen linjauksen mukaisesti kehotamme Pohjois-Karjalan reserviyhdistyksiä ja toimikuntia ryhtymään tarvittaviin torjuntatoimenpiteisiin ja oman harkinnan mukaan peruuttamaan omat tilaisuutensa sekä fyysiset kokouksensa toistaiseksi.

Pakolliset kokoukset ja tapaamiset voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa puhelin- tai nettikokouksina.

Tämä linjaus tarkoittaa käytännössä lähes kaikkien reserviläistapahtumien perumista ja siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Sääntöjen mukaan monissa yhdistyksissä tulee kevätkokous pitää piakkoin. Koronatilanteen takia kevätkokouksia voidaan yhdistysten oman harkinnan mukaan siirtää myöhempään ajankohtaan.

Piirien kevätkokous tullaan pitämään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Tämä kehotus ei kumoa tai korvaa viranomaisten antamia ohjeistuksia tai kehotuksia.