13.10.2022

Piirien puheenjohtajisto vaihtuu


Pohjois-Karjalan reserviupseeripiiri ry:n ja Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry:n puheen johtajisto vaihtuu vuodelle 2023. Piirien yhteisessä syyskokouksessa 13.10.2022 valittiin piireille uudet puheenjohtajat, jotka aloittavat toimintansa yhdistyksissä 1.1.2023. 

Piirin puheenjohtajiston kierto noudatteli tälläkin kertaa vanhaa tuttua kaavaa, että väistyvää puheenjohtajaa seuraa tehtävässään piirien 1.varapuheenjohtaja. Tämä kahden vuoden koierto on osoittautunut erinomaiseksi toiminnan kannalta. Uudet puheenjohtajiston jäsenet 2. varapuheenjohtajat vapauttavat vanhat toimimaan uusina 1.varapuheenjohtajina. Näin kasvaminen puheenjohtajuuteen tapahtuu vähitellen. Väistyvät puheenjohtajat jatkavat toimintaa piirien palkitsemistoimikunnassa ja eivätkä suinkaan jätä toimintaa täysin taakseen. 

 

Puheenjohtajista 2023

 Pohjois-Karjalan Reserviuopseeripiiri ry 

 Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry    

pj. Jarkko Riikonen pj. Hannu Parviainen
1.vpj Pekka Martikainen 1.vpj Katariina Tuominen
2.vpj Antti Pietarinen 2.vpj Jesse Kallio