naistoimikunta

Naistoimikunta

Pohjois-Karjalan reserviupseeri- ja reserviläispiirien osana toimivan naistoimikunnan päätehtäviä ovat erityisesti nuorten ja naisten maanpuolustuksellisen toiminnan ohjaaminen sekä naisille suunnatun toiminnan kehittäminen ja koordinointi maakunnan reservipiirien alueella. Toimintaa tuetaan ja järjestetään koko piirin alueella ja mukaan ovat tervetulleita kaikki maanpuolustuksesta kiinnostuneet naiset.

Naiset mukana merkityksellisessä maanpuolustuksessa

Naistoimikunta on vuonna 2017 perustettu, ensimmäinen pelkästään naisten toimintaan keskittyvä toimikunta Pohjois-Karjalan Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien alueella.

Toimikunta on aktiivinen ja alati kasvava joukko sekä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita että muuten maanpuolustuksesta kiinnostuneita naisia. Toiminta koostuu pääasiassa eri paikallisyhdistysten toiminnasta, kuten erilaisista liikunnan aktiviteeteistä, koulutuksista ja ammunnasta, minkä lisäksi kannustamme jäseniämme mukaan MPK:n toimintaan sekä muuhun yksilön osaamista ja maanpuolustustahtoa ylläpitävään toimintaan. Naistoimikunnan omina tapahtumina järjestetään mm. liikuntatuokioita ja ryhmäytymistä.

Olemme tiiviisti mukana maakunnan reservipiirien toiminnassa niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta. Vaikutamme myös omalta osaltamme eri paikallisyhdistyksissä ja edistämme toimintaa naisnäkökulma huomioiden. Osallistumme vuosittain naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuteen sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin Puolustusvoimien esittelytilaisuuksiin. Teemme myös tiivistä yhteistyötä MPK:n koulutusorganisaation sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Toimintamme keskeisenä tavoitteena on luoda maakuntaan yhdenvertaista reserviläistoimintaa, joka sopii kaikille sukupuolesta ja sotilasarvosta riippumatta. Pyrimme myös omalta osaltamme jakamaan tietoutta naisten maanpuolustuksen historiasta ja nykyhetkestä.

Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki yli 18-vuotiaat Suomen kansalaiset naiset, jotka kuuluvat johonkin Pohjois-Karjalan Reserviupseeri- tai Reserviläisyhdistykseen. Naistoimikunnalla ei siten ole omia jäseniä, vaan toimintaan pääsee mukaan oman paikallisyhdistyksen jäsenyyden kautta. Viestimme pääosin sähköpostin ja WhatsApp-ryhmän kautta.

Kiinnostuitko aktiivisesta toiminnasta? Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Yhteystiedot:

Toimikunnan puheenjohtaja
Milja Muikku
milja.muikku@live.com
puh. 0400 548 788

Tiedostot