Ajankohtaista

09.03.2021

Sirpale-lehdet digitaaliseen muotoon

Sirpale-lehdet digitaaliseen muotoon
Liperin Ylämyllyn varuskunnassa, Paloaukealla toimineen Pohjois-Karjalan
Patteriston ja Pohjois-Karjalan Tykistökilta ry:n yhteistyönä julkaistiin vuodesta 1980
alkaen Sirpale-lehteä. Lehti ilmestyi 30 - 40 -sivuisena vuosina 1980 -1989 lähes
talkootyönä toimitettuna, vankkojen tukijoiden avustuksella keskimäärin kolme
numeroa vuodessa. Nyt vanhat lehdet on tallennettu digi -versioina ja luettavissa
karjalanpojat.fi –sivustolla.
Lehtien sisällössä kuvataan Patteriston historiaa ja toimintaa, vuotuisia tapahtumia,
esitellään patteriston kummikuntia, killan ja tykkimiestoimikunnan toimintaa sekä
yhteistyömuotoja eri tahojen, mm. reserviläisjärjestöjen kanssa. Samalla lehti oli
myös aliupseerikoulun kurssijulkaisu ja lehden päätoimittajana toimi koulun johtaja.
Antoisia pakkaspäivien ja ”rospuuttokelien” lukuhetkiä.


Julkaisija: Piirit