Ajankohtaista

01.05.2019

Reserviläiskiväärikilpailuihin uusi aseluokka

Reserviläiskiväärin piirinmestaruuskilpailuissa otetaan käyttöön uusi aseluokka. Vastaisuudessa piirinmestaruuskilpailuiden RA1 ja RA2 ammunnoissa on kaksi aseluokkaa. AR-luokassa ampuvat saavat käyttää ainoastaan AR-sukuisia kivääreitä. Muu-luokassa kilpailijat voivat käyttää mitä tahansa muuta kuin AR-sukuista reserviläiskivääriammunnan sääntöjen mukaista kivääriä. Joukkuekilpailu on kuitenkin molemmille luokille yhteinen.

 

Uudet aseluokat otetaan käyttöön Outokummussa 25.5.2019 järjestettävissä reserviläiskiväärin piirinmestaruuskilpailussa. Muissa kilpailuissa kilpailunjärjestäjät saavat päättää tahtovatko he kilpailuissaan ottaa uuden luokkajaon käyttöön vai eivät. Uudistuksen tavoitteena on lisätä niiden reserviläisampujien mielenkiintoa lajia kohtaan, jotka ovat nähneet reserviläiskivääriammunnan muuttuneen liikaa ”välineurheiluksi”. Tavoitteena on luoda mahdollisuus ohjata lajia takaisin juurilleen jokamiehen ampumalajina ja lisätä samalla kilpailuiden osanottajamääriä.

 

Uusi luokkajako mahdollistaa niin kansallisen tason ampujien kilpailemisen kuin aloittelijatason sekä perinteisempään kilpailukalustoon mieltyneiden keskinäisen mittelyn. Lisäksi esimerkiksi AK-sukuisilla aseilla kilpaileminen on hyvää harjoitusta syksyn perinteiseen Pohjois-Karjalan reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailuun. Uusille ampumaharrastajille muu-luokka tarjoaa mahdollisuuden tutustua reserviläiskiväärikilpailuihin matalamman vaatimustason periaattein ja kalustolla, joka on monelle varusmiespalveluksesta tuttua.

 

Tasapuolisuuden ja mahdollisimman kattavien harrastusmahdollisuuksien vuoksi on piirinmestaruuskilpailuihin osallistuvien mahdollista kilpailla molemmissa aseluokissa, luonnollisesti molemmissa eri aseilla. Tällöin kilpailija ampuu käytännössä kaksi eri kilpailua. Joukkuekilpailussa huomioon otetaan kuitenkin vain kilpailijan paras sarja joko AR- tai muu-luokasta. Yksi henkilö voi edustaa joukkuettaan siis vain yhden luokan tuloksella.


Julkaisija: Tulitoimikunta